NO!SE VO!CE

NO!SE VO!CE

Er du på vej?

7. nov 2020

 

Køge Kommune sætter fokus på bekymrende skolefravær og hvordan det kan forebygges. Gennem øget opmærksomhed på elevernes engagement i spændende undervisning, meningsfulde fællesskaber, fælles professionelt ansvar og arbejdsglæde, sættes der ind med tidlige indsatser og forebyggende arbejde i forhold til såvel fysisk som mentalt skolefravær.

Der indsamles fælles erfaringer i en værktøjskasse, laves temadage på de enkelte skoler, i samarbejde med Søren Kjær produceres der videoer med elever, lærere, pædagoger og forskere (se længere nede på siden her). 

Desuden afholdtes der d. 7 nov 2020 en fælles virtuel temadag for det samlede skoleområde. Louise Klinge, Helle Rabøl Hansen og Tine Basse Fisker bidrog hver med oplæg og Q&A i løbet af temadagen. Se 45 minutter med Louise Klinge om skolefravær her. 

Læs mere her: www.erdupaavej.dk


Er du på vej?

7. nov 2020

 

Køge Kommune sætter fokus på bekymrende skolefravær og hvordan det kan forebygges. Gennem øget opmærksomhed på elevernes engagement i spændende undervisning, meningsfulde fællesskaber, fælles professionelt ansvar og arbejdsglæde, sættes der ind med tidlige indsatser og forebyggende arbejde i forhold til såvel fysisk som mentalt skolefravær.

Der indsamles fælles erfaringer i en værktøjskasse, laves temadage på de enkelte skoler, i samarbejde med Søren Kjær produceres der videoer med elever, lærere, pædagoger og forskere (se længere nede på siden her). 

Desuden afholdtes der d. 7 nov 2020 en fælles virtuel temadag for det samlede skoleområde. Louise Klinge, Helle Rabøl Hansen og Tine Basse Fisker bidrog hver med oplæg og Q&A i løbet af temadagen. Se 45 minutter med Louise Klinge om skolefravær her. 

Læs mere her: www.erdupaavej.dk


Er du på vej?

7. nov 2020

 

Køge Kommune sætter fokus på bekymrende skolefravær og hvordan det kan forebygges. Gennem øget opmærksomhed på elevernes engagement i spændende undervisning, meningsfulde fællesskaber, fælles professionelt ansvar og arbejdsglæde, sættes der ind med tidlige indsatser og forebyggende arbejde i forhold til såvel fysisk som mentalt skolefravær.

Der indsamles fælles erfaringer i en værktøjskasse, laves temadage på de enkelte skoler, i samarbejde med Søren Kjær produceres der videoer med elever, lærere, pædagoger og forskere (se længere nede på siden her). Desuden afholdtes der d. 7 nov 2020 en fælles virtuel temadag for det samlede skoleområde. Louise Klinge, Helle Rabøl Hansen og Tine Basse Fisker bidrog hver med oplæg og Q&A i løbet af temadagen. Se 45 minutter med Louise Klinge om skolefravær her. 

Læs mere her: www.erdupaavej.dk


Udviklingsprocesser i skolen

3. okt 2020

 

Podcasten Børnepsykologi af og med Rasmus Alenkær har denne gang besøg af No!se'er Micki Sunesen til en samtale om udviklingsprocesser i skolen. Hvad skal man med dem? Hvordan laver man undersøgelser i skolen? og hvad skal man egentlig med konsulenter?


Fravær og Tilvær

30. august 2020

 

Køge kommune arbejder med at øge børns lyst og motivation til at gå i skole i projektet "Er du på vej?"

Som led i dette projekt, har Søren Kjær Jensen produceret 3 film med fokus på skolefravær og skoletilvær.

I denne film interviewes No!se forskere Helle Rabøl Hansen, Louise Klinge og Tine Basse Fisker om deres bud på forståelser og perspektiver på skolefravær og på skoler, som er svære at komme i.


Skole uden skældud

26. august 2020

 

No!se'er Louise Klinge er aktuel med en ny bog om skæld ud: "Skole uden skæld ud". Det fortæller hun om i God Morgen Danmark og faktisk også i en podcast med Rasmus Aalenkær. Her følger link til begge dele. 

Se i øvrigt mere på www.louiseklinge.dk

Mobning

25. august 2020

 

Podcasten Kraniebrud: denne gang om mobning.

Vi har nok alle været med til at drille nogen på et eller andet tidspunkt i vores liv - men hvor går grænsen mellem at drille og at mobbe? Mobning foregår ikke kun i folkeskolen, men også på de videregående uddannelser og på arbejdspladsen. Er der forskel på, hvorfor børn og voksne mobber? Og hvordan ser mobning ud, når vi bliver ældre og ikke længere kalder folk øgenavne? Det bliver du klogere på i dagens program. Medvirkende: Helle Rabøl Hansen, Henrik Høgh Olesen og Åse Marie Hansen. Vært: Maja Jensen.


School harmony

20. maj 2020

 

Skolen står ved en skillevej. Ikke skolen forstået som den enkelte skole, men skolesystemet.  Hør Gro Emmertsen Lund i samtale med Robyn Stratton-Berkessel udfolde behovet for en mere relationel praksis, der motiverer elever og lærere for sammen at skabe en velfungerende skole.

Inklusion

20. marts 2020

 

Podcast om Rasmus Alenkær og No!se'er Gro Emmertsen lund om inklusion. De snakker om idealer, dilemmaer og konkret praksis i forhold til inklusionsspørgsmålet og i forhold til at forstå inklusion og eksklusion som sammenhængende og gensidigt afhængige størrelser.

Se mere på www.groemmertsenlund.dk

Jeg vil ikke i skole

16. nov 2019

 

Podcast med Rasmus Alenkær, No!se'er Tine Basse Fisker og ikke mindst med en mor til en dreng, som har svært ved at komme i skole. De kommer rundt om emnet skolefravær - hvordan kan vi forstå det og hvad kan vi gøre?

Læs mere her:

http://www.bassefisker.dk/psykoterapi/

Det skjulte, det sårbare og altafgørende i folkeskolen

28. sep. 2018

 

Tre NO!SE medlemmer holder d.5 april 2018 oplæg på Christiansborg konferencen om praksis og forskning i skolen.

Louise vinder Ph.d. cup 2017

05. juni 2017

 

Louise Klinge formidler på tre minutter sin forskning om, hvad der skal til, for at lærere fremmer elers trivsel og læring.

Piger i pres

2017

 

Helle Rabøl Hansen fortæller om en særlig gruppe af udsatte unge, nemlig PIP: Piger I Pres. 

 

 

Vil du læse teksten op

05.aug 2016

 

Mobning på SMS og sociale medier er et alvorligt problem. Gå til vores site og få gratis undervisningsmaterialer, inspiration og hjælp til at udfordre mobning.

Se mere på www.rummelighed.org

Diskriminerende adgangskrav på ungdomsuddannelser

2016

 

Inge Henningsen taler om etnisk diskrimination på ungdomsuddanelsen. (udarbejdet i samarbejde med Laila Colding Lagermann)